Acupuntura

Consisteix en la inserció d'agulles en punt de la superfície cutània situats al llarg del recorregut dels meridians, que són els canals pels quals circula l'energia de l'organisme, aconseguint així l'estimulació d'energia del punt.