Drenatge limfàtic manual

  • Linfedemas o edemes linfofàstics
  • Edemes de l'embaràs
  • Edemes del síndrome premenstrual
  • Fleboedemes (edemes per trastorns de circulació venosa)
  • Edemes post-operatoris i post-traumàtics
  • Cel·lulitis i lipedemes
  • Cames cansades i inflamades
  • Edema de braç (mastologia)
  • Edemes linfofàtics locals d'origen traumàtic (hematomes, distensions, esquinços, ruptura de fibres, luxacions)
  • Edemes linfostàtics locals després d'intervencions quirúrgiques (cirurgia ortopèdica, cirurgia estètica, cirurgia maxil·lofacial)