Estat d'ànim

  • Ansietat
  • Depressió
  • Insomni
  • Somnolència
  • Irritabilitat
  • Malsons
  • Ajuda per eliminar addiccions (tabaquisme, alcoholisme)