Kinesiologia

La kinesiologia és una disciplina que permet avaluar els desequilibris en la persona, a través del to muscular i la seva funcionalitat: facilitació – inhibició.

Identifica la naturalesa dels bloquejos (estructurals, emocionals, químics o electromagnètics) i aplica el tractament corresponent per millorar i evolucionar.