Moxibustió

Tècnica que consisteix a introduir calor a l'organisme per mitjà de l'escalfor d'agulla o directament a través de la pell, a nivell dels diferents punts acupunturals.