Osteopatia estructural

0
Regula el sistema musculoesquelètic, és a dir, les estructures esquelètiques, articulars i miofascials i els corresponents elements vasculars, limfàtics i neurològics que es relacionen amb elles.

En moltes ocasions, les disfuncions d'aquests elements suposen una restricció de moviment o hipomobilitat, requerint per al seu tractament la manipulació.